Siirry suoraan sisältöön
Kaksi naista kurkistavat kassiin talon edessä kassiin.

Koulutukset ja tapahtumat

Tuemme vahvasti optisen alan jatkokouluttautumista.

 

Koulutustuki

Tarjoamme koulutustukea seuraaviin ammattioikeuskursseihin:

  • Optikon rajattu lääkkeenmäärääminen
  • Työterveyshuollon asiantuntijakoulutus optometristeille ja optikoille

Jäsenellämme on oikeus hakea koulutustukea, kun kurssille osallistutaan omakustanteisesti. Ehtona tuelle on, ettei henkilö saa tukea muilta toimijoilta kuten mm. työnantajaltaan. Koulutustuen arvo on 15% käytävän kurssin hinnasta.

Tuki täydennyskouluttautumiseen

Tarjoamme myös tukea täydennyskouluttautumiseen. Jäsenellämme on oikeus hakea koulutustukea, kun koulutukseen osallistutaan omakustanteisesti. Ehtona tuelle on, ettei henkilö saa tukea muilta toimijoilta kuten mm. työnantajaltaan, eikä Suomen Optometrian Ammattilaiset ry tarjoa koulutukseen lippua jäsenhinnalla. Koulutustuen arvo on 10% käytävän koulutuksen hinnasta.

Apuraha ylempään kliiniseen tutkintoon

Optometristin ylempää kliinistä tutkintoa suorittavalla jäsenellä on oikeus hakea koulutustukea. 300 euron arvoista apurahaa voi hakea kotimaan opintoihin. Ulkomaan opintoihin anottavan apurahan arvo on 500 euroa. Apurahan tarkoituksena on tukea optometristien kouluttautumista ylemmissä ammattitutkinnoissa, kehittäen optometristin henkilökohtaista osaamista, erikoistumista, optista alaa, sekä välittää uutta tietoa työyhteisöön ja muille optometrian ammattilaisille.

Suomen Optometrian Ammattilaiset ry:n apurahahakemukset voidaan toimittaa vapaamuotoisena sähköpostitse osoitteeseen: jyri.vestervik@erto.fi

Bror Biese -säätiön apuraha vuonna 2021 Oulun amk:ssa aloittaneille 

Vuonna 2021 Oulun Ammattikorkeakoulussa Clinical Optometry, YAMK opinnot aloittanut opiskelija on oikeutettu anomaan 1 500 euron arvoista apurahaa Bror Biese -säätiöltä. Apurahaa saavat anoa Soa ry:n ja/tai Näe ry:n jäsenet. Säätiön apurahat jaetaan jäsenille Suomen Optometrian Ammattilaiset ry:n ja Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:n hallitusten päätöksellä.

Apurahahakemus tulee tehdä sähköisellä hakukaavakkeella. Apurahahakemusta ei täytetä tulostettuna, vaan se täytetään suoraan verkkosivulla. Hakemuksen täyttämisen jälkeen paina alaosassa olevaa Lähetä-painiketta, jolloin hakemus lähtee eteenpäin. Liitteenä pyydetty YAMK opinnäytetyön tutkimussuunnitelma tulee toimittaa PDF-tiedostona osoitteeseen jyri.vestervik@erto.fi.

Erton koulutukset ja tapahtumat

Jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua myös Erton vuosittain järjestämiin noin 300 erilaiseen tilaisuuteen ja tapahtumaan. 

Siirry tapahtumakalenteriin

Muut hyödylliset alan koulutukset

Olemme koonneet tälle sivulle myös muuta optometristeille ja optikoille hyödyllistä koulutusta.

Optikko – Optometristikoulutus

Optikoiden ja optometristien ammatillista peruskoulutusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta, kehitetään jatkuvasti yhteistyössä Metropolia ja OAMK ammattikorkeakoulujen, toimialajärjestöjen ja työelämän edustajien kanssa.

Optikoiden täydennyskouluttautuminen terveydenhuollon ammattihenkilöinä

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä edellyttää optikoilta jatkuvaa ammatillisten tietojen ja taitojen ylläpitämistä ja kehittämistä. Näkemisen ja silmäterveyden toimialalla, järjestöjen yhteisesti perustama Optometrian Eettinen Neuvosto, seuraa ja valvoo optikoiden ja optometristien kouluttautumista täydennyskoulutusrekisterin avulla.

Lisätietoja: soile.linds​tedt@erto.fi

OEN Koulutusrekisteri

Rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeuttava koulutus

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Tiedustelut Saija Flinkkilä, tutkintovastaava, p. 040 178 5154 tai saija.flinkkila@metropolia.fi

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy OAMK
Tiedustelut Laura Arbelius, koulutussihteeri, p. 010 272 3218 tai laura.arbelius@oamk.fi

Työterveyshuollon asiantuntijakoulutus optikoille ja optometristeille

Lisäkoulutuksessa hankitaan valmiudet toimia työnäön asiantuntijana työterveyshuollossa. Lisäkoulutus on työterveyshuoltolain mukaista työterveyshuoltoon pätevöittävää koulutusta, jota edellytetään kaikilta asiantuntijatehtävissä toimivilta.
Lisäkoulutusta järjestävät sekä Työterveyslaitos että Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Tulevat tapahtumamme